Booking policy

Reservations are accepted for days from Tuesday to Saturday. Noriko Sushi is closed on Sunday and Monday.

We accept reservations for Omakase for a minimum of two people, at least 3 days before the planned date of booking.

 

Booking is possible only through the following channels:

Due to the limited number of places in the premises, the final confirmation of the reservation is the payment of a dinner: PLN 295 per person. For lunch reservations, a payment of 95 PLN in advance is required.

Confirmation of transfer should be sent within 24 hours after making the initial booking to the email address: info@norikosushi.pl

 

 Cancellation or change of the date:

 

If the visit is not canceled up to 24h before, the deposit will be lost. Earlier, there is an option to change the date of the reservation, with a down payment.

It is possible to change the date of reservation up to 24 hours before the planned date. Canceling her after this date will result in the loss of the deposit.

In order to inform about the desire to change the date of the visit, please contact us by phone or email.

 

For Guests:

 

Please be on time to avoid shifts in booking hours for subsequent guests.

For this reason, guests over 15 minutes late will not be served and will not be able to change the date of the visit.

 

The bar has 8 seats, only for people eating.

Prepared portions are dedicated to one person – we do not prepare sets for groups.

Noriko Sushi is not suitable for children under 7 years old.

We do not have a menu for children and vegetarians.

The guest is obliged to inform about his allergies. For security reasons, we do not serve people with allergies to products available in our menu.

 

 

PL

Rezerwacje:

 

Rezerwacje przyjmujemy na dni od wtorku do soboty. W niedzielę i poniedziałek Noriko Sushi jest nieczynne.

Rezerwacje na Omakase przyjmujemy dla minimum dwóch osób, najpóźniej 3 dni przed planowaną datą bookingu.

 

Rezerwacja możliwa jest wyłącznie przez następujące kanały:

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w lokalu, ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest opłacenie kolacji z góry: 295 zł od osoby. W przypadku rezerwacji lunchu obowiązuje płatność z góry w wysokości 95 zł.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać do 24h po dokonaniu wstępnej rezerwacji na adres mailowy:  info@norikosushi.pl

 

Odwołanie lub zmiana terminu:

 

Nieodwołanie wizyty do 24h przed, skutkuje utratą zadatku. Wcześniej istnieje natomiast opcja zmiany terminu rezerwacji, z zachowaniem wpłaconego zadatku.

Możliwość zmiany terminu rezerwacji jest możliwa do 24h przed planowaną datą. Odwołanie jej po tym terminie skutkuje utratą zadatku.

W celu poinformowania o chęci zmiany terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Dla Gości:

 

Prosimy o punktualność, aby uniknąć przesunięć rezerwacjach godzin dla kolejnych gości.

Z tego względu goście spóźnieni powyżej 15 min nie zostaną obsłużeni oraz nie będą mieć możliwości zmiany terminu wizyty.

 

Przy barze znajduje się 8 miejsc, wyłącznie dla osób jedzących.

Przygotowywane porcje są dedykowane dla jednej osoby – nie przygotowujemy zestawów dla grup.

Noriko Sushi nie jest lokalem przystosowanym dla dzieci poniżej 7 roku życia.

Nie posiadamy menu dla dzieci oraz wegetarian

Gość jest zobowiązany do poinformowania o swoich alergiach i uczuleniach. Ze względów bezpieczeństwa nie obsługujemy osób z alergiami na dostępne w naszym menu produkty.

Zamknij

Book Your Chair

>> Our booking policy <<

OMAKASE | Tasting Menu
best of Noriko Sushi
min 2 seats required,

295PLN/per person

Sunday & Monday – we are closed

*booking in advance for a minimum of 2-3 days before